Yeni Başlayanlar üçün Product Owner yol xəritəsi:

Yeni Başlayanlar üçün Product Owner yol xəritəsi: Məhsul Sahibinin Rolu və Vəzifələri 

Product Owner Agile (Çevik) metodologiyalarının ən əsas rollarından biridir. Gəlin, Məhsul Sahibinin rolu və vəzifələri haqqında danışaq. Product Owner, məhsulun strateji istiqamətini  aydınlaşdıran və mütəmadi olaraq dəyər yaratmasını təmin etmək üçün lazım olan işləri prioritetləşdirən şəxsdir. Agile metodologiyalarında, xüsusilə Scrum tətbiqində, Product Owner, məhsul vizyonunun qurulması, məhsul siyahının  və inkişaf prosesinin idarə olunması kimi əsas işləri görür.

Product Owner-ın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:                                                                                     

 • Vizyon və Strategiya: Məhsulun uzun müddətli hədəflərini müəyyənləşdirmək və bu hədəflərə çatmaq üçün strateji planlar hazırlamaq;
 • Tərəfdaşlarla əlaqə: İş tərəfdaşları ilə mütəmadi əlaqə saxlamaq, onların tələblərini anlamaq və məhsul inkişafı boyunca onların dəstəyini əldə etmək;
 • Məhsul Siyahısının İdarə Edilməsi: Məhsul siyahısını tərtib etmək və yeniləmək, eyni zamanda işləri prioritetlərə əsasən təsnif etmək;
 • Analitik Düşüncə: Məhsulun necə inkişaf etdiriləcəyini anlamaq və strateji qərarlar qəbul etmək üçün güclü analitik düşüncəyə sahib olmaq;
 • Liderlik: Komandanı həvəsləndirmək və onları ortaq məqsədlərə yönəltmək;
 • Kommunikasiya: Effektiv kommunikasiya bacarıqları,  İş sahibləri və komanda arasında məlumatların açıq və anlaşıqlı şəkildə paylaşılmasını təmin etməlidir. Həmçinin, fərqli baxış bucaqlarını anlamaq və uyğunlaşma qabiliyyəti bu rol üçün vacibdir.

Məhsul Sahibi tərəfindən Prioritetləşdirmə və Risklərin İdarə Edilməsi

Product Owner-ın, məhsul idarəetmə prosesində ən vacib vəzifələrindən biri prioritetlərin təyin edilməsi və risklərin effektiv şəkildə idarə edilməsidir. Bu proses, məhsulun uğurlu inkişafı və bazar tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün kritik əhəmiyyət daşıyır.  Gəlin, Prioritetləşdirmənin əhəmiyyəti ilə bağlı danışaq.

Prioritetləşdirmə, məhdud resurslarla ən böyük təsiri yaratmaq üçün ən vacib məhsul xüsusiyyətləri və işləri seçmək prosesidir. Bu, Product Owner-ın  məhsul siyahısını təşkil etməsi və məhsul komandasının hədəflərə doğru fokuslanmasını təmin etməsi deməkdir. Prioritetləşdirmə məhsulun strateji hədəflərinə əsaslanmalı və bütün tərəfdaşların (stakeholders) gözləntilərini nəzərə almalıdır.

Bəs Risklərin İdarə Edilməsi necə həyata keçirilir?                                                                                Risklər, məhsul inkişafı prosesində gözlənilməz maneələr və çətinliklər yarada bilər. Məhsul sahibi olaraq riskləri idarə etmək vacibdir. Məsul şəxs potensial problemləri erkən aşkar etməli, onları düzgün qiymətləndirməli eyni zamanda müvafiq həllər təklif etməyi  bacarmalıdır. Riskləri müvəffəqiyyətlə idarə etmək, məhsulun vaxtında və büdcə daxilində təhvil verilməsini təmin edir. Bu da komandanın çevikliyini göstərir.

Proaktiv Risk İdarəetmə: Potensial problemlərin qarşısını almaq 

Proaktiv risk idarəetmə, mümkün problemləri öncədən müəyyən edib ehtiyatlı olmağı  təmin edir. Bu yanaşma, məhsul inkişaf prosesində qarşılaşa biləcəyiniz çətinlikləri öncədən proqnozlaşdırmağa və həllər hazırlamağa kömək edir. Bunun üçün aşağıdakı əsas addımları izləmək lazımdır:

 1. Riskin İdentifikasiyası İlk addım, mümkün riskləri təyin etməkdir. Bu, məhsul və iş proseslərinizi davamlı olaraq nəzərdən keçirərək edilir. Texniki məsələlər, təchizat problemləri və ya dəyişən bazar şəraiti kimi müxtəlif risk mənbələri ola bilər.
 2. Riskin Qiymətləndirilməsi Riskləri müəyyən etdikdən sonra, onların təsirini və baş vermə ehtimalını qiymətləndirmək vacibdir. Bu, hər bir risk üçün potensial təsirini və baş vermə ehtimalını ölçməyi əhatə edir.  Eyni zamanda  hansı risklərin daha ciddi olduğunu və dərhal diqqət tələb etdiyini müəyyən etməyə kömək edir.
 3. Müdaxilə Planlarının Hazırlanması Riskləri qiymətləndirdikdən sonra, hər bir risk üçün müvafiq müdaxilə planlarını hazırlamaq lazımdır. Bu planlar, risklərin yaratdığı mümkün problemləri azaltmaq üçün konkret addımları əhatə edir.
 4. Monitorinq və Nəzarət Proaktiv risk idarəetmə prosesi, riskləri və onların idarəetməsini daimi izləməyi və nəzarət etməyi tələb edir. Bu, planların vəziyyətə uyğun olaraq yenidən qiymətləndirilməsini və tənzimlənməsini təmin edir.

Bu addımlar, məhsul sahibinin potensial problemləri erkən aşkar etməsini və effektiv şəkildə həll verməsini təmin edir.  Bununla da  məhsulun uğuru artır və bazar daxilində rəqabət qabiliyyəti güclənir.

 

Məhsulun Bazar Tələblərinə Uyğun Olaraq Təkmilləşdirilməsi  

Məhsulun bazar tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi, rəqabətli bazar mühitində uğur qazanması üçün əsas amildir. Bu proses, məhsulun müştəri ehtiyaclarını daha yaxşı ödəməsi, bazar payını artırması və yenilikçilik səviyyəsini yüksəltməsi üçün davamlı bir təkmilləşdirməni əhatə edir. Məhsulun bazar tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi üçün əsas mərhələlər bunlardır:

 1. Bazar Araşdırması və Müştəri İstəklərinin Analizi Məhsulun uğurla təkmilləşdirilməsi üçün ilk addım, bazar araşdırması və müştəri istəklərinin dəqiq analizidir. Bu araşdırma, müştərilərin cari və gələcək ehtiyaclarını, həmçinin rəqiblərin təkliflərini anlamağa kömək edir. Müştəri sorğuları, rəylər və məhsul istifadəsi haqqında məlumatların toplanması, məhsulun necə yaxşılaşdırıla biləcəyini müəyyən etmək üçün zəruridir.
 2. Strategiya və Təkmilləşdirmə Planının Hazırlanması                                                                   Bazar araşdırmalarından əldə edilən məlumatlara əsaslanaraq, məhsulun təkmilləşdirmə strategiyası və detallı planı hazırlanır. Bu plan, məhsul xüsusiyyətlərinin, funksiyalarının və dizaynının necə yaxşılaşdırılacağını, həmçinin bu təkmilləşdirmələrin nə zaman və necə tətbiq ediləcəyini əhatə etməlidir. Plan, bazarın tələblərinə və şirkətin məqsədlərinə uyğun olmalıdır.
 3. İnkişaf və Sınaq Mərhələləri                                                                                           Təkmilləşdirmə planı təsdiqləndikdən sonra, məhsulun inkişafına və sınaq mərhələlərinə başlanılır. Bu mərhələ, planlaşdırılan dəyişikliklərin məhsula inteqrasiya edilməsini və ardından həmin yeniliklərin müxtəlif sınaqlardan keçirilməsini tələb edir. Sınaqlar məhsulun funksionallığını, istifadəçi rahatlığını və bazar standartlarına uyğunluğunu yoxlamaq üçün həyata keçirilir.
 4. Təqdimat və Bazarlara Daxil Olma Yenilənmiş məhsul sınaqlardan uğurla keçdikdən sonra, məhsulun bazarlara təqdimatı planlaşdırılır. Bu mərhələ, məhsulun marketinq strategiyasını, təqdimat tədbirlərini və satış kanallarını əhatə edir. Məqsəd, məhsulu müştərilərə çatdırmaq və bazar payını artırmaqdır.
 5. Monitorinq və Qiymətləndirmə                                                                                                       Məhsul bazara daxil olduqdan sonra, onun performansının monitorinqi və qiymətləndirilməsi davam etdirilir. Bu, satış məlumatlarını, müştəri rəylərini və bazar reaksiyalarını nəzərdən keçirməyi əhatə edir. Qiymətləndirmə, məhsulun uğurunu təsdiqləmək və gələcək təkmilləşdirmələr üçün vacibdir.

Bu mərhələlər, məhsulun bazar tələblərinə uyğun olaraq uğurla təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün zəruri yanaşmaları təmin edir.

 

Müştəri İstəkləri: Məhsulun İnkişafına Yön Verən Açar Məlumatlar H3

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi məhsulun uğurlu inkişafında müştəri istəklərinin anlaşılması əsas  rol oynayır. Müştərilərin ehtiyaclarını, tələblərini və gözləntilərini dəqiq anlamaq, məhsulun bazar daxilində rəqabət qabiliyyətini artırmaq və istifadəçi məmnuniyyətini yüksəltmək üçün əsas faktordur.  Bəzi metodlar müştəri istəklərini daha yaxşı anlamağa kömək edir. Aşağıda  bu metodlarla tanış olaq:

 1. Müştəri Sorğuları və Anketlər Müştəri sorğuları və anketlər, müştərilərin məhsula olan rəylərini, ehtiyaclarını və istəklərini öyrənmək üçün ən çox istifadə olunan vasitələrdən biridir. Bu yanaşma, geniş müştəri qruplarından məlumat toplamaq imkanı verir.  Həmçinin  məhsul təkmilləşdirilməsi üçün dəyərli məlumatlar əldə etməyə kömək edir.
 2. İstifadəçi Testləri İstifadəçi testləri, məhsulun real dünya şəraitində necə işlədiyini görmək üçün keçirilir. Müştərilərə məhsulu istifadə etmək təklif olunur və onların təcrübələri qeydə alınır. Bu testlər, məhsulun istifadəçi interfeysi, funksionallığı və ümumi istifadəçi rahatlığı haqqında dəyərli məlumatlar verir.
 3. Müştəri Rəyləri və Şikayətləri Müştəri rəyləri və şikayətləri, məhsul haqqında canlı təcrübə məlumatları təqdim edir. İstifadəçilərin sosial media, məhsul səhifələri, və müxtəlif platformalarda yazdıqları rəylər, məhsulun güclü və zəif tərəflərini aydınlaşdırmaqda mühüm rol oynayır. Bu məlumatlar, məhsulun müştəri ehtiyaclarını daha yaxşı ödəməsi üçün lazımi dəyişikliklər etməyə imkanı verir.

Bu yanaşmalar vasitəsilə müştərilərin istəklərini daha yaxşı başadüşmək mümkündür.  Eyni zamanda  bu məlumatlar sayəsində  uğurlu strategiya qurmaq daha əlverişli olacaqdır.

Product Owner üçün  Uğurlu  Olmağın İncə  Nüansları                                            

Product Owner (Məhsul Sahibi) olaraq uğur qazanmaq, detallara diqqət yetirməyi və strateji düşünməyi tələb edir. Bu vəzifədə  uğurlu olmağın  bəzi incə nüansları bunlardır:

Effektiv Ünsiyyət                                                                                                                                                            Komandanız, iş partnyorlarınız və müştərilər arasında körpü rolunu oynayırsınız. Güclü kommunikasiya bacarıqları, gözləntiləri idarə etməli və hər kəsi eyni hədəfə yönəltməyə kömək etməlisiniz.

Prioritetləri Düzgün Müəyyənləşdirmək                                                                                                                      Məhdud resurslarla işləyərək ən yüksək təsiri yaratmaq üçün doğru işləri və xüsusiyyətləri seçməlisiniz. Bu, məhsul siyahınızı idarə etmə və tənzimləmə qabiliyyətinizi göstərir.                                                                            

Riskləri İdarə Etmək                                                                                                                                                              Öncəliyiniz mümkün maneələri və problemləri erkən aşkar etmək olmalıdır. Həmçinin onlara proaktiv yanaşmalarla müdaxilə etmək məhsulun uğurunu təmin etmək üçün vacib nüansdır.

Öyrənməyə və Uyğunlaşmağa Açıq Olmaq                                                                                                                        Bildiyimiz kimi texnologiyalar sürətlə dəyişir və inkişaf edir. Məhsul Sahibi olaraq bu dəyişikliklərə tez adaptasiya  olmalısınız. Buna görə də, yeni metodlar və həllər öyrənməyə hazır olmalısınız. Bu, məhsulunuzu müasir və rəqabətli saxlamağa kömək edəcək.

Bu nüanslar, Product Owner kimi məhsul idarəetməsinin müxtəlif aspektlərini anlamağa və bu rolun tələblərinə uyğun hərəkət etməyə kömək edər.

 

 

Product Owner-ın Karyera İnkişafı    H3

Product Owner kimi karyeranızı inkişaf etdirmək üçün bir neçə mühüm addımları bilməlisiniz. Bu addımlar, bilik və bacarıqlarınızı artırmağa, daha geniş iş imkanlarına çatmağınıza kömək edəcək.  Aşağıda sizin üçün bəzi nümunələri qeyd etdik:

Təhsil və Sertifikasiya

Product Owner vəzifəsində bilik və məlumatları daim yeniləmək mühümdür. Agile və Scrum metodologiyaları üzrə müxtəlif təhsil proqramları və sertifikatlar (məsələn, Certified Scrum Product Owner (CSPO) və Professional Scrum Product Owner (PSPO)) bu sahədəki biliklərinizi artırır.  Bununla da  sizə bu sahədə daha çox tanınma şansı verir.

İş Təcrübəsi və Layihələr Üzərində İşləmək

Praktiki iş təcrübəsi bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək üçün əvəzolunmazdır. Müxtəlif  layihələr üzərində işləmək, qarşılaşacağınız problemlərə və iş şəraitlərinə uyğunlaşmaq imkanı yaradır. Bu təcrübələr, daha böyük və mürəkkəb layihələrdə liderlik etməyə hazırlaşarkən çox dəyərlidir.

Mentorluq və Şəbəkələşmə

Mentorların təcrübələrindən maksimum dərəcədə yararlanmalısınız. Mentorlar, sizə yol göstərə bilir, peşəkar inkişafınıza dəstək olabilir və yeni perspektivlər açabilir. Eyni zamanda, peşəkar şəbəkələrinizi genişləndirmək, yeni iş imkanları və layihələr üçün əlaqələr qurmaq imkanı verir.

Davamlı Öyrənmə və Uyğunlaşma

Texnologiya və iş metodologiyaları sürətli şəkildə dəyişir. Yeni trendləri, alətləri və yanaşmaları öyrənməyə açıq olmaq, sizin rəqabət qabiliyyətinizi artıracaq. Bu da  peşəkar kimi uğurlu olmağınıza kömək edər. Davamlı öyrənmə, sizi hər zaman irəli aparacaqdır.

Bu addımları atarkən ATL Akademiya sizə hər zaman rəhbərlik edəcək. Akademiyamızda Product   Owner ixtisası üçün nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnə bilərsiniz. Bazarda axtarılan Məhsul Sahibi olmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın.

Qeydiyyat Formu

ATL Akademiyada qeydiyyatdan keçmək, tədris proqramı ilə yaxından tanış olmaq və ya əlavə suallarınızın cavablandırılması üçün formu doldurun, sizinlə zəng vasitə ilə əlaqə saxlayaq.